دوره توانمندسازی فرماندهان پایگاه های مقاومت خواهر سراسر کشور

برگزاری دوره های توانمندسازی فرماندهان پایگاه های مقاومت خواهر در سراسر کشور ، بنام شهیده زینب کمایی در مجتمع فرهنگی تربیتی امام رضا (ع) در حال برگزاری میباشد.

 

ارسال نظر