غبارروبی و عطرافشانی حسینیه امام خامنه ای

به یمن تشرف به ماه ضیافت الله، پرسنل و مسئولین مجتمع فرهنگی تربیتی امام رضا(ع) با انجام فریضه غبارروبی و عطرافشانی حسینیه امام خامنه ای فضا را برای انجام فرائض این ماه پرفضیلت آماده نمودند.

ارسال نظر